Terry Velour Womens Spa Wraps

spa wrap for women and petites